"Suriyeli sığınmacıları istemiyoruz"
“Suriyeli sığınmacıları istemiyoruz”

“Suriyeli sığınmacıları istemiyoruz”

Dedeleri Kafkasya’dan, Balkanlar’dan, hatta ve hatta Orta Asya’dan gelmiş, Selanikli Mustafa’ya “Atamız, kurtarıcımız” diyen kerli-ferli kimseler bugün kalkmış savaştan canlarını kurtarmak için ülkelerini terk edip bilmedikleri diyarlara sığınmak zorunda kalan masumları istemediklerini söylüyorlar.

“Gösteririm elletmem, sevişirim doğurmam.” diyen Fon Türk teyzeleri de, şovenizmin pençesinde kıvranan, başarısını babasından kopardığı harçlık miktarıyla ölçen sivilceli ergenleri de, beyinlerini ideolojik körlüklerine kurban etmiş aşırı muallelleri1 de anlıyorum da sana ne oluyor be kardeşim? Sen neden rahatsızsın?

Bu ülke vatandaşı olmanın çalışıp hak etmeden sana verdiği hangi imtiyazının elinden alınmasından korkuyorsun?

İçinde bulunduğun toplum dünyanın en ideal, en müreffeh toplumu mu da huzurunun bozulmasından, düzeninin yıkılmasından endişe ediyorsun?

Kendi suçlularımızı, sapıklarımızı, katillerimizi toplumun normal bir parçası gibi görürken benzer suçları sığınmacılar işlediğinde “Bunlar geldi de huzurumuzu bozdu!” diyerek, yıllardır Müslümanlara bakışlarındaki ikiyüzlülüklerinden muzdarip olduğumuz Batılı Hristiyanlardan bir farkının olmadığını mı ispat etmeye çalışıyorsun?

Sen ki; on yıllardır dini hassasiyetleri nedeniyle Elitizm denen illetten dolayı ne acılar çekmiş, seçkinci zümrenin gazabına uğrayıp ne hakları gasp edilmiş bir topluluğun mensubusun. Sen, yıllardır sana yapılan bunca şeyin benzerini bugün aynı şekilde pespaye bir şovenizmle ve utanmadan başkalarına nasıl yaparsın?

Yazık sana be, gerçekten yazık!

1Muallel: Hastalıklı, sakat, eksik.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Lütfen bütün alanları doldurun.