E-muhtıra

İnternetin bir anda hayatımıza girerek geçirdiği evrim ve kapsadığı kullanım alanının genişlemesi insanı şaşırtıcı seviyelere ulaştı. İlk önce meydana çıkardığı e-posta olgusu ile mektup ve mektuplaşma geleneğinin rafa kaldırılmasını sağladı.